Byn är stängd och kommer under året avvecklas.
Tack till alla som har deltagit kring vår fina by på olika sätt!