Inställt!
Medeltidsspelen - Barnens Medeltid
28-29 Juli


Tyvärr så måste vi meddela att årets Medeltidsspel är inställt!

När året började hade vi ambitionen och entusiasmen att genomföra Medeltidsspelen Barnens Medeltid. Vi bjöd in knallar, gycklare och riddare och sökte efter folk som ville ställa upp på dessa dagar.
Men när vi summerade resultatet så ser vi att det inte kommer att hålla den nivå som vi önskar, så vi har två val:
1. Genomföra något som inte vi eller besökarna är nöjda med.
2. Ställa in årets Medeltidspel Barnens Medeltid.

Styrelsen meddelar därför att årets Medeltidsspel ställs in. Vi kommer omedelbart att påbörja arbetet för kommande verksamplanering.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Primus Vicus