Förra årets deltagare:

Bohemia gård
                                                           
Lindorme

Magnus Smed                                                                             


Sannorlunda AB                                                             

Skata Skratta                                                                      

Spanska Mandel                                                                

Terra Scaniae                                                                   

Odin´s spear

Ricky Wrentner

Keramiker Loneberg                                                    

Spartacus
                                                             
Britt och Iréne 

Glade Galten                                                                           

Elisabeth Fjellander

Gycklaren Luqas

Frieserhästen i Skåne