Medlemskap i Primus Vicus

Vem som helst är välkommen att bli medlem i den ideella föreningen Primus Vicus. Om du har frågor så är det lättast att maila oss så får man mer info om hur man blir medlem.

Priser för medlemskap:

100 kr för vuxen
50 kr för barn upp till 18 år och studerande
200 kr för familj inkluderande hemmavarande barn under 18 år

Betala in medlemsavgiften till bankgiro nr: 5141-8622

Ange ditt namn i ämnesrutan. Maila in namn, adress, tel.nr + mailadress till primusvicus@hotmail.com

(Kallelse till möten och olika event sker via e-post).

Observera! För att få behålla sitt stugfogdeskap måste man betala in medlemsavgiften!