Kvarnspelet

Vardera spelaren har nio pjäser som flyttas mellan brädets 24 platser. Målet är att slå ut minst sju av motståndarens pjäser eller sätta henne i ett läge där hon inte kan göra något regelrätt drag.

Brädet är tomt vid spelets början. Spelarna turas om att sätta ut sina pjäser på tomma platser. Om en spelare lyckas sätta tre pjäser på rad längs spelets linjer (Obs. inte diagonalt) så har hon fått ”kvarn” och får avlägsna en valfri av motspelarnas pjäser från brädet. (Utslagna pjäser kommer aldrig i spel igen.)

Innan man kan börja slå ut pjäser som ingår i kvarnar måste man slå ut alla andra pjäser. När alla 18 pjäserna tagits i bruk turas man om att flytta.

Varje drag innebär att man flyttar en pjäs längs spelets linjer till en tom intilliggande plats. Om man inte kan göra det så har man förlorat.

Liksom i utsättningsfasen kan man bygga kvarnar av tre pjäser och får då avlägsna en av motståndarens pjäser. Även nu undviker man att ta isär kvarnar tills inget annat alternativ finns.

En spelare som bara har två pjäser kvar kan inte bygga fler kvarnar vilket innebär att hon inte kan slå ut några fler motståndarpjäser och har därför förlorat.

En vanlig regelvariant innebär att när man bara har tre pjäser kvar så får de flygförmåga. De kan då flyga till vilken tom plats som helst på brädet när man flyttar.

Startposition
Här har grön fått kvarn förra omgången och redan plockat bort en blå. Nu har blå också fått kvarn men kan då inte plocka bort pjäserna ur den gröna kvarnen utan måste välja någon som pilarna visar.