Stäng in gåsen

Detta spel är väldigt enkalt förklarat men nog så klurigt.
Varje spelare har två pläser. Spelarna turas om att flytta en av pjäserna. Man följer linjerna i spelbrädet.
Målet är att flytta sina egna pjäser så att motspelaren inte längre kan flytta sina.

Startposition i Stäng in gåsen