Om Primus Vicus

Historia

Inför Halmstads 700-årsjubileum (31 maj 2007) uppfördes vid Örjans Vall en medeltidsby som var tänkt att ge en bild av hur Halmstad kunde ha sett ut 1307. Byn väckte ett stort intresse och en ideell förening bildades med syfte att driva byn vidare. Föreningen fick namnet Primus Vicus (latin: den första byn).

Ursprungligen var det tänkt enbart som en tillfällig anläggning, men mottagandet från besökarna blev en succé, och verksamheten har drivits vidare. Marknader, skolbesök, bröllop är exempel på några av aktiviteterna som har tagit plats i byn.

Eftersom det inte ansågs att byn kunde fortsätta på nuvarande plats har föreningen sökt efter andra lämpliga placeringar. Då byn inte var avsedd för ett permanent bruk utan mer av kulisskaraktär har endast de bättre byggnadsdelarna sparats. Arbetet har skett som ett arbetsmarknadsprojekt med Hallands Bildningsförbund som projektägare.

Nuläge och målsättningar

Ett arrendekontrakt på ett markområde i Jonstorp, ca 1 mil utanför Halmstad har skrivits och bygglov har beviljats. Vi ska återuppbygga de bästa delarna av den tidigare medeltidsbyn och komplettera den med en del nytt material samt utrusta den. Vi skapar härigenom ett för turister och medlemmar historiskt intressant besöksmål.

Vi har som målsättning att anordna marknader och vi hoppas att lokala leverantörer av hantverk och mat kan finna det attraktivt att deltaga.
Ytterligare en målsättning är att byn ska bli lämplig för olika kulturevenemang som till exempel teater och lajv. Vi har många ungdomar i föreningen som är engagerade i dessa verksamheter.
Vi vill fördjupa oss i tidstrogna byggnadstekniker, inredningar till husen och klädedräkter som besökare och skolkläder får låna under besök i byn.

Arbetet kommer i första hand utföras som arbetsmarknadsprojekt med i genomsnitt fem deltagare inom fas3 i jobb och utvecklingsgarantin. En arbetsledare för vilken visst arbetsmarknadsstöd utgår kommer att anställas av föreningen. Dessutom kommer det att finnas en projektledare anställd på åtminstone halvtid.

Terra Firma - Leader Landsbygd Halland

Primus Vicus har nu den stora glädjen att presentera vårt tvåårsprojekt Terra Firma som avslutat! Vi har fått stöd genom Leader Landsbygd Halland till att få igång vår verksamhet. Information om Leader Halland hittar du här: www.leaderhalland.se

Den som är bra på latin har redan räknat ut att Terra Firma betyder Fast Mark!

Medeltidsspelen 2015 - Leader Landsbygd Halland

Då vårt förra projekt Terra Firma nu är avslutat meddelar vi med glädje att vi har fått ett nytt projekt godkänt! Även denna gången har vi fått stöd från Leader Landsbyggd Halland för att 2015 utföra vad vi vill kalla Medeltidsspelen. Ett publikt evenemang för olika medeltida spel, lekar och tävlingar.

Petronella

Petronelladagen är byns födelsedag.

"I mellansverige betraktades Petronelladagen den 31 maj som den sista dagen för sådd. I Skåne och Halland finns uppgifter om att dagen var den sista dagen för sådd av korn. I dagens almanacka har dagen behållit namnet Petronella, som fått sällskap av Pernilla."
Källa: www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/petronelladagen

MARKNADER

LAJV

FÖRETAGSEVENT

BARNVERKSAMHET

BRÖLLOP